Cenník

od 3,32 € do 4,50 €

KTC-Dlhé Diely - perm. 10 vstupov

KTC-Dlhé Diely - jednorázový vstup

permanentka je platná aj v tanečnom štúdiu Tanec v Meste

36€

4€

36€

4€

ceny hodín v jednotlivých centrách sa môžu líšiť. Zabezpečte si permanentku vďaka ktorej získate výhodnejší vstup/y na moje hodiny ZUMBA® fitness!

Teším sa na Vašu účasť :)