Inštruktor rekreačného aerobiku

aj ty sa tu môžeš niečo nové naučiť

I.škola aerobiku so sídlom v Topoľčanoch v priestoroch FITNESS CENTRA VITALIS, s.r.o. ponúka vzdelávanie v oblasti udeľovanie licencií "Tréner rekreačného aerobiku". Samozrejme okrem základnej licencie ponúkame rozširujúce vzdelávanie akými sú Step diplom, Body stylling diplom, Dance and Master inštruktor, Fit ball diplom, Detský aerobik, Zdravý chrbát. Našou najväčšou novinkou je Wellness tréner, ktorý je zaujímavý hlavne pre budúce cvičiteľky, ktoré sa 

chcú uplatniť ako animátorky cestovných kancelárií. Našou silnou stránkou je vysoká kvalita lektorov a výborná cenová politika.

bližšie info: https://www.vitalis.sk/